SaltPepper Brand Design | Logo redesign – Indykpol
Umiejętne łączenie strategii i kreacji to nasza pasja. Nasi klienci i marki: Tikkurila, PZPN, Magi, Indykpol, Herbapol, Budimex, Turek, Uroda, Dawtona... Dołącz do liderów.
12998
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-12998,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.3.1,vc_responsive

Logo redesign – Indykpol

W opar­ciu o nową stra­te­gię pozy­cjo­no­wa­nia marki Indyk­pol sta­nę­li­śmy przed wyzwa­niem stwo­rze­nia jed­no­li­tego i nowo­cze­snego sys­temu wizu­al­nego, który odpo­wia­dałby dzi­siej­szym tren­dom ryn­ko­wym, budo­wał wła­ściwy wize­ru­nek marki oraz pozy­cje lidera w branży.

Category
Corporate/Brand identity, Fleet branding
  • All
  • Brand Communication
  • Corporate Publishing
  • Corporate/Brand identity
  • Fleet branding
  • Packaging

OCELIO

Brand Communication, Packaging